Priser

Jeres egenbetaling for en pasningsplads hos mig er 2.831,- pr. mdr. incl. alle måltider. Den faktiske pris I skal betale er 8.500,- pr. mdr. i alle 12 mdr.

Men Odense Kommune yder et tilskud på 5.669,- pr. mdr. til privat pasning, og derfor ender jeres egenbetaling på 2.831,-. Pladsen er forudbetalt. 

Sammenlignet med kommunale pladser i Odense:

En kommunal dagpleje koster pr. mdr.: 2.988,-

En kommunal vuggestue koster pr. mdr.: 3.536,-

Søskendetilskud

Det er muligt at få søskendetilskud, hvis du/I har flere børn. Søskendetilskuddet svarer til 50% af institutionstaksten på den billigste plads.

Betalingsbetingelser

Pladsen skal betales forud ved barnets start. Det fulde beløb skal stå til rådighed på min bankkonto senest den sidste bankdag i den forudgående måned. Der betales fuld betaling i opsigelsesperioden, og der betales for alle 12 måneder uanset ferie, fridage, kursus eller sygdom. Ved manglende betaling, opsiges pasningsaftalen med de gældende 2 måneders opsigelse.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med 2 måneders varsel ved udgangen af en måned. Hvis der opsiges pr. 1. maj bliver der pålagt en ekstra måneds opsigelse pga. der ofte er sommerferie i juli, hvor jeg ikke kan modtage nye børn.

OBS!!!

For at være berettiget til tilskud til en privat pasningsordning, er det vigtigt at jeres barn er skrevet op til en plads på den kommunale liste. Når I bliver kontaktet og tilbudt plads, SKAL I ringe og sige nej tak, da I har valgt privat pasning.

Del siden